VERSYS TRADE s.r.o.

  0910 115 117   predaj@versys.sk   www.versys.sk

Naši partneri

Pri realizácií našich realitných projektov spolupracujeme s architektonickou kanceláriou Minimall studio

V prípade záujmu o realizáciu interiéru tohto domu podľa Vašich predstáv sa môžete s dôverou obrátiť na MULTI-FORM Trnava.

Informácia o spracúvaní osobnúch údajov pre dotknuté osoby

Svoje osobné údaje uvedené v emailovej komunikácií poskytujete spoločnosti VERSYS TRADE s. r. o., so sídlom 900 91 Limbach, Podlesná 27, IČO: 47 728 931 , zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 98253/B (ďalej len "Spoločnosť"), na účel vášho spätného kontaktovania, keďže ste prejavili záujem o informácie od Spoločnosti. Doba uchovania týchto osobných údajov je najviac 1 rok. Svoj súhlas s ich spracúvaním uvedený nižšie máte právo kedykoľvek odvolať na predaj@versys.sk, čo nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Plnenie zo strany Spoločnosti nie je podmienené týmto súhlasom, a to aj ak by na takéto plnenie či poskytnutie bol tento súhlas nevyhnutný. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov vrátane všetkých vašich práv ako dotknutej osoby nájdete v Informácia o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby".